POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal ia la lliure circulació de aquestes dades, així com qualsevol altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades (des d’ara RGPD), informem que totes les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a través de l’domini https://www.licoret.com i els seus subdominis ( en endavant, “el Lloc Web”), són tractats sota la responsabilitat de CELLER HUGAS DE BATLLE SA (En endavant, “HUGAS DE BATLLE”), amb CIF A17243783 i amb domicili social a Pujada de l’estació, 9 – 17496 Colera – Girona), telèfon +34 972 389 149 i correu electrònic admin@cellerhugasdebatlle.com, com a empresa titular i representant legal del Lloc Web.

Finalitat de les Dades Personals

Les dades personals proporcionades pels usuaris a través del Lloc Web són utilitzats d’acord amb la finalitat per a la qual han estat recollides en cada cas:

  1. Formulari de comanda i de pagament: Gestió de comandes, facturació i gestió de les operacions comercials. La base legal per a aquest tractament és l’execució de contractes de compra i venda, o de mesures precontractuals realitzades per l’interessat. Aquestes dades són conservats mentre subsisteixi la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb obligacions legals de tipus fiscal i mercantil.
  2. Compte d’usuari: La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la prestació de servei corresponent. Gestió de comandes i registre de les seves dades per facilitar les seves properes compres. Aquestes dades són conservats mentre subsisteixi la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb qualsevol obligació legal.
  3. Formulari de contacte: Resposta a les comunicacions iniciades pels interessats. Tractament que es legitima pel consentiment de l’interessat, en aquest cas, conservem les dades mentre subsisteixi la finalitat per a la qual han estat recollides i com a màxim per un termini de 2 anys, llevat que abans l’interessat retiri el seu consentiment.
  4. Subscripció al nostre butlletí de notícies: Enviament de publicitat sobre els nostres productes i serveis, informació de les nostres promocions i difusió d’activitats i esdeveniments organitzats per HUGAS DE BATLLE. Aquest tractament es legitima pel consentiment de l’interessat i les seves dades seran conservades mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.
  5. Destinataris: no se cedirà cap tipus de dada personal a tercers.

Depenent de la finalitat de què es tracti, les dades personals recollides poden categoritzar-se com a dades identificatives -nom, cognoms, nacionalitat-, de característiques personals -data de naixement, sexe-, dades de contacte -direcció, telèfon, correu postal i electrònic- i econòmics -dades bancaris-; tots ells seran tractades amb estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que exigeix la vigent normativa de protecció de dades. HUGAS DE BATLLE no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte disposició legal o jurisdiccional o quan la comunicació resultarà necessària en relació amb la finalitat de el propi tractament.

Drets de l’Interessat

Respecte a les dades personals, l’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i retirar el consentiment, entre d’altres previstos en el RGPD, dirigint un correu electrònic a la següent adreça admin@cellerhugasdebatlle.com, adjuntant fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la sol·licitud i indicant en l’assumpte «protecció de dades». Si no estigués d’acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades AEPD (www.aepd.es).

Ús del lloc web

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, HUGAS DE BATLLE no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol· licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel· lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes.

L’usuari té coneixement i accepta les condicions establertes pel comerç.

HUGAS DE BATLLE es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, GRUP HDB SA cancel· larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de Celler Hugas de Batlle SA situat en Pujada de l’estació, 9 – 17496 Colera – GIRONA., identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret específic que s’exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’aquests arxius o s’adverteixi de la seva existència.

Modificació de la Política de Privadesa i Tractament de Dades Personals

HUGAS DE BATLLE es reserva el dret de modificar i actualitzar el contingut de la present política de privacitat i de tractament de dades personals en qualsevol moment, ja sigui parcialment o íntegrament. Per això, l’Usuari ha de llegir atentament les presents polítiques de galetes cada vegada que accedeixi a la Web o de manera periòdica per tal de conèixer l’última i més actualitzada versió d’aquestes polítiques.